Alexander Rinnooy Kan

Alexander Rinnooy Kan (1949) studeerde wiskunde in Leiden en behaalde zijn kandidaats econometrie aan de Universiteit van Amsterdam.

In 1976 promoveerde hij aan de UvA tot doctor in de wiskunde. Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam werd hij in 1980 hoogleraar operationeel onderzoek, in 1983 directeur van het Econometrisch Instituut en in 1986 Rector Magnificus. Van 1991 tot 1996 was hij voorzitter van VNO (vanaf 1995 VNO-NCW). Tussen 1996 en medio 2006 was Rinnooy Kan lid van de Raad van Bestuur van ING Groep. Van 2006 tot 2012 was hij kroonlid en voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Sinds 2012 is Rinnooy Kan Universiteitshoogleraar Economie en Bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Beatrice de Graaf

Prof. Dr. Beatrice de Graaf (1976) is sinds 2014 als hoogleraar History of International Relations & Global Governance verbonden aan de Universiteit Utrecht, binnen het strategisch thema Instituties. Haar overkoepelende onderzoeksthema is de geschiedenis van veiligheid en (contra)terrorisme vanaf de negentiende eeuw. In 2014 ontving De Graaf een ERC Consolidator Grant voor het project “Securing Europe, fighting its Enemies”. Onder haar leiding doet een internationaal team van historici onderzoek naar de ontwikkeling van Europese veiligheidsregimes tussen 1815 en 1914. Daarnaast begeleidt ze diverse onderzoeksprojecten naar terrorisme en veiligheid in de 21e eeuw.

De Graaf studeerde Geschiedenis en Duits aan de Universiteit Utrecht en de Universität Bonn. In 2004 promoveerde zij op een proefschrift over de DDR (Max van der Stoel Mensenrechtenprijs). In 2007 was zij mede-oprichter van het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme aan de Universiteit Leiden, waar zij een positie bekleedde als Hoogleraar Conflict en Veiligheid in Historisch Perspectief.

De Graaf is onder meer lid van De Jonge Akademie van de KNAW, de European Council on Foreign Relations en lid van diverse adviescommissies op het gebied van nationale en internationale veiligheid. In de media treedt ze regelmatig op als terrorisme-expert om duiding te geven aan ontwikkelingen in de actualiteit.

Meer info over publicaties, onderzoek en optredens: http://www.uu.nl/hum/staff/BAdeGraaf.