Na alle intensieve contacten in de eerste helft van het jaar met de organisatoren van de routeworkshops en de hectiek rond het afronden van de investeringsagenda en het portfolio lijkt het opeens een stuk rustiger. Deels is dat waar, maar er wordt nog heel hard gewerkt aan de vervolgstappen.

Momenteel zijn er verschillende dingen gaande:

Ten eerste, heeft OCW een toezegging gedaan van 30 miljoen euro voor een ‘vliegende start’ voor de Nationale Wetenschapsagenda. Er wordt momenteel hard gewerkt aan een structuur om dit geld op een goede manier te benutten als pilot voor het Spankrachtprogramma. NWO zal daar waarschijnlijk een rol in gaan spelen.

Tegelijkertijd wordt er ook gekeken naar mogelijke investeringen van andere departementen (of andere financiers) op de korte termijn. Dat was immers de inzet van zo’n proefperiode en zou een bredere pilot mogelijk maken.

Doorontwikkeling routes

Het is belangrijk om het enthousiasme van de routes levend te houden tot aan een eventuele extra investering van een nieuwe regering. De stuurgroep van de NWA heeft daarom besloten om voor elke route een bedrag van maximaal € 10.000,- te reserveren dat als ‘seed money’ kan worden gebruikt om de route verder te ontwikkelen. Omdat de routes zeer verschillend zijn qua opzet en ontwikkeling, zijn de routes vrij om voorstellen te doen hoe zij dit geld het beste kunnen inzetten.

De belangrijkste voorwaarden om dit ‘seed money’ in te zetten zijn bevordering en/of voortzetting van de inclusiviteit van de NWA (dus verbindingen tussen disciplines, verschillende soorten organisaties en wetenschap, maatschappij en economie), goede aansluiting behouden met NWA-secretariaat en een korte verslaglegging (zowel financieel als inhoudelijk) eind 2017.

Alle boegbeelden en routetrekkers zijn inmiddels ingelicht over de mogelijkheid van financiële ondersteuning voor de doorontwikkeling van hun route. Zij kunnen reageren op een call for proposals met een voorstel om hun route verder te ontwikkelen. Alleen routetrekkers en boegbeelden kunnen hiervoor een voorstel insturen.

Nieuwsbrief voor routes

Het NWA-secretariaat stelt een maandelijkse nieuwsbrief samen o.a. op basis van input vanuit de routes. Eerder verstuurde nieuwsbrieven zijn hier te bekijken.

Aanmelden voor nieuwsbrief