Online Science Debate

In de Nationale Wetenschapsagenda vindt u de onderzoeksvragen waar de wetenschap zich de komende jaren op gaat richten. De Nationale Wetenschapsagenda bundelt de krachten van verschillende partijen en stimuleert daarmee samenwerking tussen wetenschappers, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

In deze kieswijzer zijn de standpunten van de grootste politieke partijen die deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen 2017 opgenomen met betrekking tot 10 stellingen betreffende onderzoek en wetenschap.

Via het logo van de politieke partij ziet u het standpunt en een korte tekstuele toelichting van deze partij op de betreffende stelling.

Stelling:

Het huidige hoger onderwijssysteem is te sterk disciplinair georiënteerd en zou moeten worden omgevormd naar een interdisciplinaire benadering van onderwijs, onderzoek en innovatie.

Er moet een goede balans zijn en het is belangrijk om binnen de disciplines meer integraal te werken, ipv alleen nog maar interdisciplinair te werken

Een brede interdisciplinaire benadering is zeker nodig, maar dat geldt evengoed voor disciplinaire studies. Het gaat om een goede balans tussen beide oriëntaties.

Het geven van onderwijs wordt helaas minder hoog aangeslagen dan het doen van onderzoek. Dat moet echt anders. Het is juist inspirerend voor studenten om college te krijgen van toponderzoekers en dat zorgt er weer voor dat slimme jonge mensen ervoor kiezen om ook onderzoeker te worden.

Meer samenhang

De crises waar wij op dit moment mee worden geconfronteerd – klimaatcrisis, voedselcrisis, vluchtelingencrisis, politieke crisis, financiële crisis, economische crisis – vragen om een integrale benadering. Dat vereist meer interdisciplinair onderwijs en onderzoek.

Prima om zoveel mogelijk in te zetten op interdisciplinariteit, maar daarvoor blijven sterke disciplines de onmisbare basis. De SGP heeft dus geen behoefte aan een volledige omvorming.

Sterke disciplines zijn nodig voor goed interdisciplinair werk. Niet meegaan met modegrillen

[jpshare]
  1. Mark Raijmakers zegt:

    Vanzelfsprekend. Monodisciplinariteit helpt ons niet verder. Zo zit de mens ook niet in elkaar.

  2. Kerngroep NWA-Route Oorsprong van het leven: Op aarde en in het heelal/Origins Center zegt:

    Sterke disciplines zijn cruciaal voor goed interdisciplinair onderzoek en voor goed onderwijs – dat zal onderschreven worden door vrijwel elke onderzoeker. Maar meer mogelijkheden voor interdisciplinair onderzoek kunnen leiden tot meer interdisciplinair onderwijs. Zulk onderwijs zou van belang zijn voor de Masterfase in veel opleidingen, maar er is zelfs wat te zeggen voor interdisciplinaire Bachelors. In de biologie bijvoorbeeld hebben studenten meer dan nu vaak het geval is, kennis van wiskunde en informatica nodig om ‘mee te komen’ met biologisch onderzoek, dat immers zelf steeds meer interdisciplinair wordt.

Uw reactie

Laat een reactie achter

*