Inhoud lessen
Met de Nationale Wetenschapsagenda voor Scholieren maken uw vmbo-, havo- en vwo-leerlingen in drie lessen kennis met actuele wetenschap en het formuleren van wetenschappelijke onderzoeksvragen. Tijdens het project bedenken uw leerlingen vragen voor de wetenschap over thema’s die zij belangrijk vinden.

De leerlingen
• maken kennis met wat wetenschap is
• leren waaraan een goede onderzoeksvraag moet voldoen
• oefenen presentatie- en discussievaardigheden.

Het formuleren van vragen is ook een goede voorbereiding op het profiel- of sectorwerkstuk.

Gratis downloaden
Aan de hand van een lessenserie van drie lesuren denken de leerlingen na over hun vraag voor de wetenschap, bediscussiëren het belang van hun vragen, en werken hun vraag verder uit. De lessenserie is in drie varianten beschikbaar: voor bovenbouw vmbo, havo en vwo.

Het lesmateriaal is hier gratis te downloaden. Het lesmateriaal werd ontwikkeld door onderwijsbureau De Praktijk, dat in 2016 ophield te bestaan. Sindsdien is het materiaal ook beschikbaar bij NEMO. De docentenhandleidingen zijn op te vragen door te mailen naar sciencelearningcenter@e-nemo.nl.

Les 1: wat is wetenschap?
De eerste les start met een introductie van de Nationale Wetenschapsagenda en het doel van de lessenserie. Vervolgens bedenken de leerlingen wat wetenschap volgens hen is en wat ze aan wetenschap om zich heen tegenkomen. Aan de hand van filmpjes (vmbo) of een zoekopdracht naar Nederlandse wetenschappers (havo, vwo) krijgen leerlingen een aantal voorbeelden van hedendaags wetenschappelijk onderzoek te zien. Vwo-leerlingen maken daarbij een opdracht die met wetenschapsgeschiedenis en wetenschapsfilosofie te maken heeft. Aan het einde van de les krijgen de leerlingen de opdracht om een vraag voor de wetenschap te bedenken, en wat het belang van het antwoord op die vraag kan zijn.

Les 2: een goede onderzoeksvraag
In de tweede les leren de leerlingen hoe je een goede onderzoeksvraag opstelt. Dit gebeurt onder meer aan de hand van voorbeelden van vragen uit de Nationale Wetenschapsagenda. Op basis daarvan scherpen de leerlingen hun eigen vraag aan de wetenschap aan. Vervolgens bespreken ze in groepjes hun vragen en bediscussiëren welke vraag volgens hen moet worden ingediend voor de Nationale Wetenschapsagenda voor Scholieren. Die vraag wordt verder onderzocht: is er al een antwoord op, wat is er al bekend op dat vlak? De gevonden informatie, samen met de onderzoeksvraag, wordt op aansprekende wijze klaar gemaakt om te presenteren: een filmpje, een poster, of anderszins.

Les 3: presentatie, keuze en reflectie
In de derde en laatste les presenteren de groepjes hun vraag voor de wetenschap aan elkaar. De leerlingen beoordelen elkaars resultaten en kiezen één of twee beste vragen. Gefilmde vragen kunnen worden aangeboden voor de website van de Nationale Wetenschapsagenda voor Scholieren. Tot slot maken de leerlingen een reflectieopdracht over de lessen en wat zij hopen dat wetenschap in de toekomst brengt.