Eind vorig jaar is de NWA gepubliceerd met 140 clustervragen en 16 exemplarische routes door die vragen. Naast de 16 routes zijn 9 additionele routes ontstaan. De 25 routes vormen het instrument waarmee de NWA belangrijk wetenschappelijke, maatschappelijke en economische vraagstukken in de samenleving wil omzetten in onderzoekbare thema’s.

Uitkomsten routeworkshops
Bij het uitwerken van een route waren experts en onderzoekers uit verschillende disciplines vanuit zowel (kennis)instellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties betrokken. De uitkomsten van de routeworkshops zijn op 1 juni aangeleverd aan de stuurgroep en door de Kenniscoalitie gebruikt als onderbouwing van de op 15 september jl. gelanceerde Investeringsagenda.

Overzicht contactgegevens routetrekkers en boegbeelden