In de Nationale Wetenschapsagenda vindt u de onderzoeksvragen waar de wetenschap zich de komende jaren op gaat richten. De Nationale Wetenschapsagenda bundelt de krachten van verschillende partijen en stimuleert daarmee samenwerking tussen wetenschappers, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Een agenda van vragen
Een groot aantal vragen aan de wetenschap ligt aan de basis van de onderzoeksvragen. Een antwoord op de vragen kan van belang zijn voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, het benutten van economische kansen en het realiseren van wetenschappelijke doorbraken.

Via www.wetenschapsagenda.nl kon iedereen in Nederland tot 1 mei 2015 zijn of haar vragen aan de wetenschap stellen. In totaal zijn bijna 12.000 vragen ingediend en ter beoordeling aan wetenschappelijke jury’s voorgelegd.

Betrokken partijen
De Kenniscoalitie ontwikkelde de Nationale Wetenschapsagenda in opdracht van het kabinet. De Kenniscoalitie bestaat uit de universiteiten (VSNU), hogescholen (VH), Universitair Medische Centra (NFU), KNAW, NWO, VNO-NCW, MKB-Nederland en de instituten voor toegepast onderzoek (TNO/TO2). Vanuit het kabinet waren de ministers Bussemaker (OCW) en Kamp (EZ) en staatssecretaris Dekker (OCW) betrokken.